home        home

           

 

 

  TE HEQESH ESPULSIONE (DEBIMIN)  (instruksione per perdorim)

  Cdo gje qe duhet te dish per te hyre ne Itali pa harxhuar kohe dhe lek. Info 069.6508914

 

 

STUDIARE E

LAVORARE IN ITALIA

SPOSARSI IN ALBANIA

ACQUISIRE LA CITTADINANZA ITALIANA

 

 

 

  Ne baze te nenit 13 Paragrafi 13 te Tekstit Unik per Emigracionin nr. 286/1998 dhe modifikime e metejshme,

 nenshtetasi i huaj qe eshte goditur nga dekreti i espulsione (debimit) administrativ mund te hyj perseri

 ne Itali duke kerkuar nje autorizim special per te rihyre ne territorin kombetar drejtuar Ministris se

 Brendeshme.

 Kerkesa duhet te paraqitet nga vete personi i interesuar Perfaqesis Diplomatike Italiane te vendit ku

 banon te personit te espulso (debuar) dhe mund te behet vetem ne pranine e rasteve te meposhtme:

 

  Pune vartese (subordinato) me kohe te papercaktuar:

 

 - pashaporte dhe fotokopie te gjitha faqeve

 - kopie te dekretit te espulsione (debimit)

 - kopie te kontrates se punes me kohe te papercaktuar, paraqitur ne Sportelin Unik, te perfshire ne

   flukset e  vitit lidhur me kerkesen

 - kopie te nje dokumenti identifikues te punedhenesit

 - deklarate garanzie ku tregohet disponibiliteti te sterhimit.

 

 

  Bashkim familje:

 - pashaporte dhe fotokopie te gjitha faqeve

 - kopie te dekretit te espulsione (debimit)

 - kopie te nje dokumenti  te bashkshortit qe jeton ne Itali (permesso di soggiorno/leje qendrimi te huajit,

   kopie te nje dokumenti  identiteti  i vlefshme nese bashkshorti  eshte  UE)

 - deklarate garanzie ku tregohet disponibiliteti te sterhimit

  Fillimi i kohes se espilsione (debimit):

 - pashaporte dhe fotokopie te gjitha faqeve

 - kopie te dekretit te espulsione (debimit)

 - nje dokument qe provon mungesen nga territori i Shteteve Shengen per periudhen e parashikuar

   nga dekreti i espulsione (debimit).

 

 I gjithe dokumentacioni i paraqitur i  dergohet  Ministris se Brendeshme italin, qe do te lejoje, ose jo,

 autorizimin per te rihyrjen.

 

 Info 069.3521016